ДИРЕКТОР

Радослав Николов Йорданов

 

Образование: Висше икономическо образование

УНСС гр. София – образователно-квалификационна степен - бакалавър по специалността „Икономика на социално-културната сфера”

СА „ Д. А. Ценов ” – гр. Свищов - образователно-квалификационна степен - магистър по специалността „ Застраховане и социално дело ”

 

Професионална кариера:

1998 – 2002 – Министерство на труда и социалната политика

2003 – 2004 – зам. директор на ОП „ Социален патронаж ”

2004 – до настоящия момент - директор на ОП „ Социален патронаж ”

 

Чужди езици:

Английски език – писмено и говоримо – добро ниво

Руски език – писмено и говоримо – добро ниво

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 
  © Copyright 2009, Socialen patronaj Sofia. All Rights Reserved. Design by