НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Молба по образец по настоящ адрес до директора на предприятието.
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Медицинска бележка от личния лекар за общото здравословно състояние – основно и съпътстващи заболявания, степен на подвижност и възможности за самообслужване, необходимост от диетично хранене;
  • Медицинско удостоверение от Областен диспансер за психични заболявания София град;
  • Копие от ЕР на ТЕЛК, ЛКК, НЕЛК;
  • Копие от разпореждане на НОИ за размера на пенсията;
  • Документ за собственост на жилището (за справка) има ли сключен договор за прехвърляне право на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
  • Декларация, че не са прехвърляли право на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
  • Копие от удостоверение за ветеран от войните за ползване на предимство;
  • Два броя актуални снимки с размер 3/4 см.

 

 

  © Copyright 2009, Socialen patronaj Sofia. All Rights Reserved. Design by