Общо представяне

Общинско предприятие “Социален патронаж” e специализирана социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги в общността за 1612 лица, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт, битово обслужване, съдействие за получаване на общо и специализирано медицинско обслужване, социална работа за подпомагане социалната реинтеграцията на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в неравностойно социално положение. Предприятието осъществява и други дейности, свързани със социалното обслужване на жителите на Столична община – детска трапезария обслужваща 50 деца от семейства в неравностойно положение и социална кухня през зимния сезон за 1 500 лица с ниски доходи. лица в пенсионна възраст.
Общинско предприятие “Социален патронаж” e специализирана социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги в общността за 1 912 лица, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт, битово обслужване, съдействие за получаване на общо и специализирано медицинско обслужване, социална работа за подпомагане социалната реинтеграцията на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в неравностойно социално положение.     
Предприятието осъществява и други дейности, свързани със социалното обслужване на жителите на Столична община – детска трапезария обслужваща 50 деца от семейства в неравностойно положение и социална кухня през зимния сезон за 1 500 лица с ниски доходи. лица в пенсионна възраст
Приготвянето на храната (закуска, обяд, вечеря) се извършва в 5 кухни на предприятието с капацитет 1 612 лица. Към настоящия момент предприятието предоставя социални услуги на 2 562 лица, което представлява 54% над капацитета на кухните ни.

Структура на ОП СП

В структурата на предприятието са включени 9 служби “Социален патронаж”, обслужващи територията на Столична община. Персонала е висококвалифициран и като дългогодишни служители в системата на социалните услуги са с богат професионален опит.