Проверка за дължими такси към ОП СП гр. София

Проверката изисква три имена и ЕГН.

* Информацияа за дължимите такси се обновява на сайта ежемесечно на пето число от месеца.

Проверка за дължими такси

Заплащане на Вашите дължими такси към ОП СП с дебитна или кредитна карта

Имате възможност за заплатите Вашите дължими такси към ОП “Социален патронаж” с дебитна или кредитна карта от цял свят 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.
За целта направете справка за дължимите такси ТУК, изберете съответните задължения и натиснете бутона Плати.
Плащането се осъщестява посредством Националния картов оператор на България - Борика.

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.