ОП “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността

Хранене

Приготвяне на храна за възрастни хора и лица със специфична нужда, по различни диети ( като социална услуга и ползване на различни европейски, програми, програми на столична община, дарители и спонсори ).

Доставка

Подпомагане на възрастните хора и лицата със специфични потребности при доставката на храна, закупуването на хранителни продукти, лекарства  и снабдяване с помощно-технически средства при необходимост.

Грижи

Оказване на съдействие и полагане на грижи за потребителите ( рехабилитация, осъществяване на социални контакти, развлечения и занимания, участие в трудотерапия, културни, спортни и други дейности ).

ДОКУМЕНТИ

Описание на необходините документи за ползване на услуги

ЗАЯВЯВАНЕ

Образци на документи. Избор на вариант за подаване - онлайн или в наш офис.

ТАКСИ

Такси, които се дължат за ползване на социални услуги.

ДЪЛЖИМИ ТАКСИ

Справки за дължимите такси от патронираните лица

ИНФОРМАЦИЯ

Месечно меню . Ред и начин за записване и отписване. Начини за определяне на таксите.

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.