ОП “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността

Грижи

Оказване на съдействие и полагане на грижи за потребителите ( рехабилитация, осъществяване на социални контакти, развлечения и занимания, участие в трудотерапия, културни, спортни и други дейности ).

ОП „Социално подпомагане“ – София извършва различни услуги, свързани с полагането на грижи за възрастните хора и лицата със специфични нужди, като:

  • почистване на жилищните помещения, обитавани от потребителите на социални услуги и помощ за поддържане на личната им хигиена;
  • социална рехабилитация на възрастни хора, деца и възрастни със специфични нужди по изготвен индивидуален план, чрез осъществяване на социални контакти, развлечения и занимания, участие в трудотерапия, културни, спортни и други дейности;
  • съдействие за снабдяване с помощно-технически средства при необходимост, чрез дирекциите “Социално подпомагане”;
  • закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. подобни със средства на потребителя;
  • съдействие за закупуване на лекарства със средства на потребителя;
    съдействие за посещение и консултации при личния лекар или при специалист;
  • съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК.

ДОКУМЕНТИ

Описание на необходините документи за ползване на услуги

ЗАЯВЯВАНЕ

Образци на документи. Избор на вариант за подаване - онлайн или в наш офис.

ТАКСИ

Такси, които се дължат за ползване на социални услуги.

ДЪЛЖИМИ ТАКСИ

Справки за дължимите такси от патронираните лица

ИНФОРМАЦИЯ

Месечно меню . Ред и начин за записване и отписване. Начини за определяне на таксите.

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.