ОП “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността

Хранене

Приготвяне на храна за възрастни хора и лица със специфична нужда, по различни диети ( като социална услуга и ползване на различни европейски, програми, програми на столична община, дарители и спонсори ).

ОП „Социално подпомагане“ – София осъществява хранена на своите потребители, като приготвя в своите кухни различни храни, съобразно нуждите им.

  • приготвяне в кухните на предприятието, по диети, храна за възрастни хора и лица със специфични нужди;
  • приготвяне на храна за трапезарии и диетични столове за деца и възрастни;
  • приготвяне в кухните на предприятието на храна и предоставяне за хранене в трапезариите на предприятието по европейски програми;
  • приготвяне в кухните на предприятието на храна и предоставяне за хранене в трапезариите на предприятието по програми и съфинансиране на столична община;
  • приготвяне в кухните на предприятието на храна и предоставяне за хранене в трапезариите на предприятието по договори за дарение;
  • приготвяне в кухните на предприятието на храна  за други социални служби (кетъринг).

ДОКУМЕНТИ

Описание на необходините документи за ползване на услуги

ЗАЯВЯВАНЕ

Образци на документи. Избор на вариант за подаване - онлайн или в наш офис.

ТАКСИ

Такси, които се дължат за ползване на социални услуги.

ДЪЛЖИМИ ТАКСИ

Справки за дължимите такси от патронираните лица

ИНФОРМАЦИЯ

Месечно меню . Ред и начин за записване и отписване. Начини за определяне на таксите.

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.