Заявяване

Изтеглете необходимите Ви документи и след попълване подайте в най-бизката Ви служба на ОП СП.

Можете да подадете Вашето заявление и наш представител ще се свържв с Вас.

Изтеглете необходимите Ви документи:

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на социални услуги
ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Наредба 4 на МТСП
Наредба за такси и цени на Столична община
МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ за общо здравословно състояние

Можете да подадете Вашето заявление тук
и наш представител ще се свържв с Вас.

ДОКУМЕНТИ

Описание на необходините документи за ползване на услуги

ЗАЯВЯВАНЕ

Образци на документи. Избор на вариант за подаване - онлайн или в наш офис.

ТАКСИ

Такси, които се дължат за ползване на социални услуги.

ДЪЛЖИМИ ТАКСИ

Справки за дължимите такси от патронираните лица

ИНФОРМАЦИЯ

Месечно меню . Ред и начин за записване и отписване. Начини за определяне на таксите.

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.