Предприятието предоставя следните социални услуги:

 

1. приготвяне в кухните на предприятието, по диети, храна за възрастни хора и лица със специфични нужди;
2. приготвяне на храна за трапезарии и диетични столове за деца и възрастни;
3. доставка на готовата храна по домовете на обслужваните лица, трапезариите и диетичните столове със специализирани автомобили;
4. почистване на жилищните помещения, обитавани от потребителите на социални услуги и помощ за поддържане на личната им хигиена;
5. социална рехабилитация на възрастни хора, деца и възрастни със специфични нужди по изготвен индивидуален план, чрез осъществяване на социални контакти, развлечения и занимания, участие в трудотерапия, културни, спортни и други дейности;
6. съдействие за снабдяване с помощно-технически средства при необходимост, чрез дирекциите “Социално подпомагане”;
7. закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. подобни със средства на потребителя;
8. съдействие за закупуване на лекарства със средства на потребителя;
9. съдействие за посещение и консултации при личния лекар или при специалист;
10. съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК.
 
Основни услуги за възрастните хора предоставяни от ОП “Социален патронаж” са доставянето на храна, помощ в поддържане на хигиената в жилището и помощ за осъществяване на социални контакти. С цел облекчаване на бита и подобряване качеството на живот на гражданите на Столична община, ползващи услугите на предприятието постоянно се предлагат нови социални услуги, които не влияят върху размера на заплащаната от лицата такса. Много от обслужваните възрастни хора са с увреждания, трудноподвижни, а не рядко и лежащоболни, често самотни без близки хора. Приемът на лекарства, поставянето на инжекции, смяната на превръзки и обработването на рани, а също така и раздвижването след счупване на крайниците или след тежки инсултни състояния при тях са силно затруднени, дори нерядко невъзможни, поради общо увреденото им здравословно състояние и ниските им доходи да се предвижат до болнично заведение и да заплащат за всяка процедура и манипулация. Тези дейности се реализират от медицинска сестра в рамките на предоставяните от ОП „Социален патронаж ” услуги, без да се повишава таксата на лицата.
  © Copyright 2009, Socialen patronaj Sofia. All Rights Reserved. Design by