Skip to main content

Заявяване

Изтеглете необходимите Ви документи и след попълване подайте в най-бизката Ви служба на ОП СП.

Можете да подадете Вашето заявление и наш представител ще се свържв с Вас.

Можете да подадете Вашето заявление тук
и наш представител ще се свържв с Вас.

Заявление за ползване

Заявител
Уважаевми дами и господа,
Съпруг(а)
Лице за контакт при нужда
Доходите ми са от:
Определена ми е
Информиран/а съм, че:
Известно ми е, че:
Прилагам следните документи:
Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.