Общо представяне

     Общинско предприятие “Социален патронаж” e специализирана социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги в общността, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт, битово обслужване, съдействие за получаване на общо и специализирано медицинско обслужване, социална работа за подпомагане социалната реинтеграцията на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в неравностойно социално положение.
     Предприятието осъществява своята дейност чрез 9 служби “Социален патронаж”, които обслужват всички райони от територията на гр. София. Приготвянето на храната за лицата, ползващи услугите на предприятието се извършва в 5 кухни оборудвани с необходимата качествена техника и инвентар.

     Службите имат специфична дейност – приемане на заявления от желаещите да ползват услугите на предприятието, прием на граждани по различни въпроси, свързани с предоставянето на социалните услуги, извършване на социални анкети по местоживеене на кандидатите.
     Социалните услуги предоставяни от ОП „Социален патронаж”,  целят да подобрят качеството на живот на гражданите на Столична община, като към настоящия момент създадената организация по предоставяне и разнообразие на социални услуги удовлетворява потребностите на нуждаещите се лица.
Предприятието осъществява и други дейности, свързани със социалното обслужване на жителите на Столична община –„Социална кухня“ предоставяща през зимния сезон топла супа на 150 лица, настанени в кризисни центрове и центрове за бездомни на територията на Столична община. В дейностите по проект „Обществени трапезарии” се приготвя топла храна за над 700 лица , раздаване на минерална вода през горещите дни на годината и топъл чай през студените дни на определените от Столична община пунктове.

Структура на ОП СП

В структурата на предприятието са включени 9 служби “Социален патронаж”, обслужващи територията на Столична община. Персонала е висококвалифициран и като дългогодишни служители в системата на социалните услуги са с богат професионален опит.