Skip to main content

Нека ни е пролетно!

Пролет мила, животворна,
колко хубава си ти!
И засмяна, благотворна,
пълна с драгост, с красоти!
Зимний сняг се разтопява,
гинат гъстите мъгли,
въздухът се разведрява
и се пълни с миризми.

Чудно, топло слънце ясно –
целий свят се весели;
по нивята полугласно
там тревата шумоли.
По горите хор от птички
чурулика от зора,
а пък стадото овчички
хрупка росната трева.

Пролет мила, животворна,
колко хубава си ти!
И засмяна, благотворна,
пълна с драгост, с красоти!

                 Васил Н. Попович

В навечерието на пристигането на Пролетта - 20 март 2023 година в служба "Младост", "Студенска" и "Панчарево" на Социален патронаж - София получихме 548 картички.
С голяма радост и признателност приемаме дарението на инициативата "Нека нии е пролетно".
Поздравителните картички са изпратени от детски градини, училища, читалища, спортни кубове, медицински центрове, семейства от София, Плевен и Велико Търново и много доброволби от различни групи и сдружения.

Благодарим!

Благодарим от сърце на Катя Кутянова, координатор на инициативата "Нека ни е пролетно" и всички участници в нея,които допринесоха за слънчевото настроение и положителни емоции на потребите на ОП" Социален патронаж" - София

На 21 март 2023 година картичките ще пристигнат при всички наши потребители с пожеланието:
Честита пролет!
Бъдете здрави и нека Пролетта е усмихната за всички ни!

kart-sp8-
kart-sp8-
kart-sp8-
kart-sp8-
kart-sp8-
kart-sp8-
kart-sp8-
kart-sp8-
kart-sp8-
kart-sp8-
kart-sp8-
kart-sp8-
kart-sp8-
kart-sp8-
pismo-sp