Skip to main content

КАК ДА ЗАПЛАТЯ БЕЗКАСОВО ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ КЪМ ОП СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

(описание на процедурата - стъпка по стъпка)

 1. Плащане на дължимите такси с дебитна или кредитна банкова карта.
  • Интернет сайта на ОП СП се намира на адрес: https://www.socialenpatronaj.com Избирате - Дължими суми - https://www.socialenpatronaj.com/index.php/справка-за-дължими-суми.html Проверката за дължими такси изисква: Три имена и ЕГН. Справката показва дължимите суми по месеци, като по подразбиране всички дължими суми са маркирани.  Изберете съответните задължения и натиснете бутона Плати. Плащането се осъществява посредством Националния картов оператор на България - Борика.
  • Автоматично се прехвърляте на сайта на Борика. Попълвате внимателно данните от банковата карта с която ще платите и натискате плащане
  • Ако имате грешни данни Борика Ви показва с червен цвят грешките.
  • Автоматично се пренасочвате към сайта за Вашата банка. Повечето банки изпращат SMS и изискват да попълните полученият код за сигурност и да натиснете бутона изпрати.или

При УСПЕШНА АВТЕНТИКАЦИЯ ще бъдете автоматично върнати на сайта на ОП СП. Ако по Ваша инициатива натиснете изход или поради грешен код се получи неуспешна автентикация ще бъдете върнати на сайта на ОП СП за нов опит за плащане. При различните обслужващи Ви банки изгледа може да е различен.

Броя на опитите е ограничен.

 • На сайта на ОП СП ще Ви бъде издадено специално съобщение за извършената транзакция. Имате възможност да го отпечатате, да го запишете като PDF файл или просто да го заснемете с телефона си.
 • При повторна проверка успешно заплатените такси ще бъдат автоматично намалени. Плащанията се отразяват по личните Ви партиди от касиерите на съответните служби на ОП СП след постъпване на сумите по банковата сметка на ОП СП. Информацията за дължимите такси се обновява на сайта ежемесечно на пето число от месеца.
 1. Плащане на дължимите такси с платежно нареждане.
  • За дължимите такси ежемесечно получавате съобщение на адреса, на който се доставя храната.
  • Справка можете да направите и на интернет сайта на ОП СП се намира на адрес: https://www.socialenpatronaj.com Избирате - Дължими суми - https://www.socialenpatronaj.com/index.php/справка-за-дължими-суми.html Проверката за дължими такси изисква: Три имена и ЕГН.
  • Заплащане по банков път с платежно нареждане посредством електронно банкиране.
  • Заплащане по банков път може да направите и на касите на „Изипей“ АД. За разплащане по банков път е необходимо да предоставите следните данни: IBAN: BG59 SOMB 9130 3126 3770 01 За получател се посочва ОП „Социален патронаж“. Сума (размер на месечната такса). Може да го проверите на адрес: socialenpatronaj.com Основание: Такса за месец (посочва се за кой месец), три имена и ЕГН на патронираното лице!