Skip to main content

Общо представяне

     Общинско предприятие “Социален патронаж” e специализирана социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги в общността, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт, битово обслужване, съдействие за получаване на общо и специализирано медицинско обслужване, социална работа за подпомагане социалната реинтеграцията на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в неравностойно социално положение.
     Предприятието осъществява своята дейност чрез 9 служби “Социален патронаж”, които обслужват всички райони от територията на гр. София. Приготвянето на храната за лицата, ползващи услугите на предприятието се извършва в 5 кухни оборудвани с необходимата качествена техника и инвентар.

     Службите имат специфична дейност – приемане на заявления от желаещите да ползват услугите на предприятието, прием на граждани по различни въпроси, свързани с предоставянето на социалните услуги, извършване на социални анкети по местоживеене на кандидатите.
     Социалните услуги предоставяни от ОП „Социален патронаж”,  целят да подобрят качеството на живот на гражданите на Столична община, като към настоящия момент създадената организация по предоставяне и разнообразие на социални услуги удовлетворява потребностите на нуждаещите се лица.

     Допълнителни дейности, осъществявани от предприятието са  свързани със социалното обслужване на жителите на Столична община:

     - почистване на жилищните помещения, обитавани от потребителите на социални услуги и помощ за поддържане на личната им хигиена;
  - социална рехабилитация на възрастни хора, деца и възрастни със специфични нужди по изготвен индивидуален план, чрез осъществяване на социални контакти, развлечения и занимания, участие в трудотерапия, културни, спортни и други дейности;
  - съдействие за снабдяване с помощно-технически средства при необходимост, чрез дирекциите “Социално подпомагане”;
  - закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. подобни със средства на потребителя;
  - съдействие за закупуване на лекарства със средства на потребителя;
  - съдействие за посещение и консултации при личния лекар или при специалист;
  - съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК.
  - медицинска рехабилитация
  - долекарска помощ
  - психологическа подкрепа
  - правни консултации