Skip to main content

Структура на ОП СП

В структурата на предприятието са включени 9 служби “Социален патронаж”, обслужващи територията на Столична община. Екипът е висококвалифициран и като дългогодишни служители в системата на социалните услуги са с богат професионален опит.