Skip to main content

Проект „Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район Илинден“

ОП „Социален патронаж“ работи по проект „Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район Илинден“ по Целева програма „Подновяване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане.
Строително монтажните работи се извършват благодарение на средствата осигурени от Фонд „Социална закрила“ по Договор за съвместна дейност РД04-68/17.05.2021г. със Столична община. Общата стойност на проекта е в размер на 59 811,16 лева с включен ДДС, от които 50 000,00 лева с включен ДДС финансиране от Фонд „Социална закрила“ и 9 811,16 лева с включен ДДС, съфинансиране от Столична община.
Дейностите по изпълнение на проекта стартираха на 27 септември 2021 година и успешно завършиха на 22 ноември 2021 година.
Изцяло е обновен кухненския блок на ОП „ Социален патронаж“ на район Илинден.