Skip to main content

Заявяване

Изтеглете необходимите Ви документи и след попълване подайте в най-бизката Ви служба на ОП СП.

Можете да подадете Вашето заявление и наш представител ще се свържв с Вас.

Изтеглете необходимите Ви документи:

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на социални услуги
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ за общо здравословно състояние
Наредба за такси и цени на Столична община

Можете да подадете Вашето заявление тук
и наш представител ще се свържв с Вас.

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.