Skip to main content

Въпрос: Кои лица имат право да ползват услугата „домашен социален патронаж“ ?

Отговор:

Общинско предприятие „Социален патронаж“ предоставя социални услуги по домовете на лица:

  1. Лица в пенсионна възраст,
  2. Деца юноши и младежи до 18 годишна възраст с умствена изостаналост, физически и / или сетивни увреждания и намалени адаптивни възможности за социална адаптация

Въпрос: Имам възрастен баща, който живее сам и се затруднява да си приготвя храна и да подържа хигиената в жилището. Предлагате ли такива услуги?

Отговор:

Предприятието извършва и предоставя следните дейности и социални услуги :

Приготвяне и доставка на топла храна по диети за обслужваните лица;

Поддържане на хигиената в жилището и помощ за поддържане на личната хигиена;

Оказване на долекарска помощ;

Психо социална интервенция медицинска рехабилитация;

Социална работа; административно правни услуги.

Въпрос-предложение за ползване на Сборник рецепти за училищни столове и бюфет, препоръки за месечното меню и качеството на предлаганите социални услуги

Отговор на Въпрос-предложение за ползване на Сборник рецепти за училищни столове и бюфет, препоръки за месечното меню и качеството на предлаганите социални услуги:

Въпрос: Какви са условията за ползване на услугата „Асистентска подкрепа?

Въпрос: Живея в ж.к. Изгрев, 68 г. и изпитвам затруднение при обслужването си, нуждая се от човек който да ми пазарува. Нямам ТЕЛК. Мога ли да ползвам услугата „Асистентска подкрепа?”

Отговор:

Услугата „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ се предоставя на: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ.

Отговор на писмо от Николай Крулев

faq 1Уважаеми потребители,
На 20.12.2021 година в ОП "Социален патронаж" София се получи писмо от г-н Николай Крулев.
Благодарим му за направените съждения и отправените към нас въпроси.
Решихме да публикуваме и двете писма - писмото на г-н Крулев и нашия отговор към него.
За целта по него предложение създадохме нова секция в сайта "Въпроси и отговори".
Надяваме се , че тя ще бъде в полза в общуването ни с Вас - потребителите и заедно ще намираме отговор на вълнуващите Ви въпроси.
От ръководството на ОП "Социален патронаж" София
20.01.2022 година, гр. София