Skip to main content

Въпрос: Какви са условията за ползване на услугата „Асистентска подкрепа?

Въпрос: Живея в ж.к. Изгрев, 68 г. и изпитвам затруднение при обслужването си, нуждая се от човек който да ми пазарува. Нямам ТЕЛК. Мога ли да ползвам услугата „Асистентска подкрепа?”

Отговор:

Услугата „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ се предоставя на: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ.