Skip to main content

Въпрос: Кои лица имат право да ползват услугата „домашен социален патронаж“ ?

Отговор:

Общинско предприятие „Социален патронаж“ предоставя социални услуги по домовете на лица:

  1. Лица в пенсионна възраст,
  2. Деца юноши и младежи до 18 годишна възраст с умствена изостаналост, физически и / или сетивни увреждания и намалени адаптивни възможности за социална адаптация