Skip to main content

Въпрос: Какви документи трябва да се подадат за да се ползва услугата доставка на храна?

Отговор:

Лицата желаещи да ползват социални услуги, подават заявление по образец по образец по постоянен адрес до директора на предприятието в съответната служба. Към заявлението се прилагат медицинска бележка от лекар за общото здравословно състояние основно и съпътстващи заболявания, степен на подвижност и възможности за самообслужване, необходимост от диетично хранене, копие от , експертно решение на ТЕЛК, декларация за размера на пенсията, копие удостоверение за ветеран от войните за ползване на предимство за военно инвалидите и военно пострадалите, декларация, че няма прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка, снимка.