Skip to main content

Въпрос: Как мога да се запиша в патронажа и колко ще плащам?

Отговор:

Необходимо е да посетите офиса на службата „Социален патронаж“ в района в който живеете, или подадете документите си онлайн.

Лицата ползващи социални услуги заплащат месечна такса в размер на съответната реална издръжка, съгласно чл.86, ал 2 от Закона за местни данъци и такса.