Skip to main content

ОП “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността

Хранене

Приготвяне на храна за възрастни хора и лица със специфична нужда, по различни диети ( като социална услуга и ползване на различни европейски, програми, програми на столична община, дарители и спонсори ).

Доставка

Подпомагане на възрастните хора и лицата със специфични потребности при доставката на храна, закупуването на хранителни продукти, лекарства  и снабдяване с помощно-технически средства при необходимост.

Грижи

Оказване на съдействие и полагане на грижи за потребителите ( рехабилитация, осъществяване на социални контакти, развлечения и занимания, участие в трудотерапия, културни, спортни и други дейности ).

Follow us
Общинско предприятие “Социален патронаж”

предоставяне на социални услуги в общността.