На горе

ОП “Социален патронаж” Софи

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на социална услуга „Домашен социален патронаж” от кандидатстващо лице
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на социална услуга „Домашен социален патронаж” от кандидатстващо лице или законните му представители
МТСП Наредба № 4 от 1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги
НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ за общо здравословно състояние
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 11, 2017 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 12, 2017 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 01, 2018 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 10, 2017 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - МЕНЮ ТРАПЕЗАРИИ м. 10, 2017 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - МЕНЮ ТРАПЕЗАРИИ м. 11, 2017 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - МЕНЮ ТРАПЕЗАРИИ м. 12, 2017 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - МЕНЮ ТРАПЕЗАРИИ м. 01, 2018 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - МЕНЮ ТРАПЕЗАРИИ м. 02, 2018 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 02, 2018 год.
ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на социални услуги
ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - МЕНЮ ТРАПЕЗАРИИ м. 03, 2018 год.
ОП “СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - СЕДМИЧНИ МЕНЮТА ПАТРОНАЖ м. 03, 2018 год.
 
 
Powered by Phoca Download